Εταιρεία

 

Μονώσεις

 

Thermomonoseis.gr

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον χώρο των μονώσεων κτιρίων και διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο των οικοδομικών κατασκευών.

Εδρεύει στην περιοχή των Αχαρνών και εξυπηρετεί όλο το νομό Αττικής και τις νησιοτικές περιοχές πλησίον αυτής.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις θερμομόνωσης, θερμοπρόσοψης και στεγάνωσης τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κτίρια.

Τα μονωτικά υλικά που εφαρμόζονται κάθε φορά σε όλα τα έργα της εταιρείας μας είναι υψηλής ποιότητας και έχουν μοναδικά αποτελέσματα για κάθε επιφάνεια.

Διαθέτουμε εξειδίκευση στις ακόλουθες Οικοδομικές Εργασίες:

Θερμομονώσεις

Θερμοπροσόψεις

Μονώσεις Ταρατσών

Σοβαντίσματα